Wat is Stichting Episch Centrum?

Stichting Episch Centrum voor iedereen in de gemeente Epe, en daarbuiten.

Beleidsplan Episch Centrum in hoofdlijnen

Onze observatie:

De samenleving herbergt een schat aan talent. Het Episch Centrum wil dit talent mobiliseren door ondersteuning te bieden aan stichtingen, verenigingen, en burgers met eigen initiatieven.

Onze missie:

Het Episch Centrum zet zich in om initiatieven van inwoners mogelijk te maken en te versterken, met als doel een betere samenleving en leefomgeving.

Onze visie:

Sterke samenleving door het verbinden van problemen, behoeftes, en talenten met oplossingen.

Onze waarden:

Welzijn van mensen en natuur staat centraal bij de ondersteuning van stichtingen, verenigingen, en burgerinitiatieven.

 

Hoe gaan we dit bereiken

In het begin van 2023 heeft het Episch Centrum gesprekken gestart om het team uit te breiden met een betaalde projectmanager. Sinds 1 maart jl. zijn de projectmanager en de gastvrouw/officemanager gezamenlijk verantwoordelijk voor verschillende projecten, waaronder het bieden van hulp aan stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven, het beschikbaar stellen van fysieke ruimtes, het faciliteren van stageplekken voor mensen met een afstand tot de maatschappij, het ondersteunen van vrijwilligers op de Ecologische Akkers, het inzetten van vrijwilligers bij evenementen die extra hulp nodig hebben, en het bevorderen van onderling contact tussen stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven.

 

Met welke middelen doen we dit:

De locatie waar we dit allemaal mogelijk kunnen maken wordt ons geschonken, we betalen dus geen huur. Daarnaast schrijven we fondsen en subsidiemogelijkheden aan en ontvangen we giften van bedrijven (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

 

Jaarverslag Stichting Episch Centrum

In 2023 heeft het Stichting Episch Centrum een frisse start gemaakt, dit na een periode van verhuizing, verbouwing en de invloed van Covid. Vanaf maart ‘23 is er een projectmanager betrokken bij het Stichting Episch Centrum en samen met de ervaren gastvrouw zijn plannen en ideeën uitgewerkt en opgezet.

Stichting Episch Centrum voor iedereen in de gemeente Epe,
en daarbuiten.

In het Stichting Episch Centrum vergaderen en verzamelen zich mensen die iets voor de samenleving over hebben:

  • Stichtingen
  • Verenigingen
  • Zorginstellingen
  • Kennisdragers
  • Mantelzorgorganisaties
  • Actiegroepen
  • Politieke partijen
  • Enz.

Welke activiteiten zijn de kern?

Het Episch Centrum ontwikkelt wegen voor iedereen die wil helpen om de samenleving mooier te maken. Dat kan zijn door het helpen deuren te openen, onze netwerken ter beschikking te stellen, fondsen te helpen werven, evenementen te organiseren of zelfs mooie plekken binnen de gemeente te adopteren (zoals bijvoorbeeld de Hertenkamp en de Nieuwe Vijver).

Jaarverslag Stichting Episch Centrum

In 2023 heeft het Stichting Episch Centrum een frisse start gemaakt, dit na een periode van verhuizing, verbouwing en de invloed van Covid. Vanaf maart ‘23 is er een projectmanager betrokken bij het Stichting Episch Centrum en samen met de ervaren gastvrouw zijn plannen en ideeën uitgewerkt en opgezet.

Het Stichting Episch Centrum heeft dit jaar zo’n 40 stichtingen en verenigingen gefaciliteerd. Sommigen verwelkomden ze wekelijks, anderen zagen ze één of een paar keer per jaar. Door hierbij ‘de spin in het web te zijn’ konden wederzijdse vragen en kennis met elkaar in contact gebracht worden en konden zij elkaar helpen en versterken. Ook gemeenschappelijke vragen van stichtingen en verenigingen zijn gebundeld en hielp het Stichting Episch Centrum bij het vinden van de antwoorden en/of hulp.

Daarnaast ondersteunde een groep van ongeveer 35 vrijwilligers vanuit het Episch Centrum de activiteiten die zij hebben georganiseerd en gefaciliteerd.

Jaarverslag Stichting Episch Centrum

ONS TEAM

Wie is wie?

Bestuur Stichting Episch Centrum

Martin Lokhorst

Penningmeester Stichting Episch Centrum

info@epischcentrum.nl

Michiel de Jong

Voorzitter Stichting Episch Centrum

info@epischcentrum.nl

 

Robbert van Duin

Secretaris Stichting Episch Centrum

info@epischcentrum.nl

Beloningsbeleid

Ons bestuur zet zich op vrijwillige basis in, zonder enige vorm van loon. Deze bewuste keuze waarborgt dat elke bijdrage direct ten goede komt aan onze missie en initiatieven.

Margreet de Jonge

Project manager
margreet@epischcentrum.nl
Telefoonnummer: +31 6 44 19 33 57

Joanne Notohadinegoro

Gastvrouw / Management Assistente
joanne@epischcentrum.nl
Telefoonnummer: +31 6 82 38 92 81

Volg ons op instagram

Reserveer een Plek.

De plek waar je jouw maatschappelijke
ideeën kunt delen met jouw medestrijders.