Jaarverslag Stichting Episch Centrum

Jaarverslag Stichting Episch Centrum

In 2023 heeft het Stichting Episch Centrum een frisse start gemaakt, dit na een periode van verhuizing, verbouwing en de invloed van Covid. Vanaf maart ‘23 is er een projectmanager betrokken bij het Stichting Episch Centrum en samen met de ervaren gastvrouw zijn plannen en ideeën uitgewerkt en opgezet.
Het Stichting Episch Centrum heeft dit jaar zo’n 40 stichtingen en verenigingen gefaciliteerd. Sommigen verwelkomden ze wekelijks, anderen zagen ze één of een paar keer per jaar. Door hierbij ‘de spin in het web te zijn’ konden wederzijdse vragen en kennis met elkaar in contact gebracht worden en konden zij elkaar helpen en versterken. Ook gemeenschappelijke vragen van stichtingen en verenigingen zijn gebundeld en hielp het Stichting Episch Centrum bij het vinden van de antwoorden en/of hulp.
Daarnaast ondersteunde een groep van ongeveer 35 vrijwilligers vanuit het Episch Centrum de activiteiten die zij hebben georganiseerd en gefaciliteerd.

Wekelijkse ontmoetingen:

In het Episch Centrum ontmoetten meerdere groepen mensen vanuit een burgerinitiatief elkaar. Op deze manier was het voor hen financieel haalbaar om deel te nemen aan deze activiteit en is er vaak een hechte groep en vriendschap ontstaan; bijv. de Epische Handwerk Club, het Geldersch Kunst Collectief en de Dansclub. Op dit moment zijn er ook gesprekken gaande voor nieuwe burgerinitiatieven.

Vanuit de dagbesteding van de Passerel kwamen mensen met een beperking wekelijks helpen met schoonmaken en opruimen van het Plantenasiel, bakten ze koekjes en maakten ze soep van groenten van de Episch Akker die weer uitgedeeld kon worden bij andere activiteiten. Dit was een hele mooie samenwerking waarbij er wederzijds genoten is. Omgekeerd bezocht het team van het Episch Centrum de Passerel wanneer ze bijvoorbeeld een tentoonstelling hadden of hulp konden gebruiken bij een beautymiddag.

Contact met mensen uit Oekraïne

Vanaf het begin van de oorlog was er contact met deze groep mensen en de Epenaren die bij hen betrokken waren. De inhoud van dit contact is sinds februari 2022 veranderd. In 2023 heeft zich dit ontwikkeld tot de volgende activiteiten:

Engelse les

Iedere week leert een docent Engels in het Episch Centrum deze taal aan mensen uit Oekraïne. De lessen worden aangepast aan het niveau van de deelnemers en worden goed bezocht.

Soep&Zo

Een tweewekelijkse activiteit is Soep&Zo, een gezellig moment aan het eind van de werkdag waarvoor mensen uit Oekraïne uitgenodigd worden. Naast de kop soep, die door de Passerel is gemaakt, is er voor hen gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er is een tolk aanwezig en er is een informatief programma aangeboden. De thema’s van dit programma geven de Oekrainers de mogelijkheid om Epe en Nederland beter te leren kennen waardoor zij zich meer thuis kunnen gaan voelen en kunnen participeren in het dagelijks leven.

Bij meerdere activiteiten worden via een app groep de mensen uit Oekraïne uitgenodigd:

 • Bij de jongeren feesten (12+)
 • Bij filmmiddagen (12-)
 • Twee middagen naar het speelparadijs Monkey Town (sponsoring Albert door Heijn)
 • Samen bowlen (sponsoring door Albert Heijn)
 • Werken op de Epische Akkers
 • Welkom zijn bij de Paardenvierdaagse
 • Ondersteuning bij de belastingaangifte
 • Viering van het Orthodox Paasfeest

Op de achtergrond werkte het team van het Episch Centrum hierbij samen met de gemeente Epe, Lucrato en vluchtelingenwerk.
Het faciliteren van stichtingen en verenigingen houdt onder andere in dat er ruimte geboden is om bij elkaar te komen en koffie/thee aan te bieden. Daarnaast is er dit jaar ook actief samengewerkt.

Stichting Present

 • Klets&Koek; een activiteit voor vrouwen met een migratieachtergrond waarbij Nederlands spreken centraal staat.
 • Prijsuitreiking na een prijsvraag; een groentepakket van de Epische Akkers

Stichting Koppelswoe

 • Sociaal Eetcafé; maandelijks kunnen mensen tegen een kleine vergoeding komen eten.
 • Clup Epic; een alcoholvrij jongerenfeest voor de leeftijd 12-17 jaar

De Zonnebloem

 • Nieuwjaarsreceptie; voor leden van de Zonnebloem
 • Modeshow; faciliteren van een gezellige middag voor leden van de Zonnebloem
 • Muziekmiddag; gezellig samen zingen en naar muziek luisteren

De Darpspompers

 • Carnaval voor mensen met een beperking

Stichting de Paardenvierdaagse

 • Faciliteren vergadering ter voorbereiding op dit internationale evenement

Ondernemersvereniging Epe

 • gedurende de zomermaanden de bloemen water geven die het winkelgebied in Epe opfleuren
 • kraam met groenten van de Epische Akkers opbouwen tijdens de KoopjesmarktCultureel Plein Epe
 • Pleinmarkt; kraam voor promotie van het Episch Centrum en informatie geven over de Epische

Akkers

 • Open atelierroute; ruimte bieden aan kunstenaars en schilderijen ed. te exposeren waardoor zij deel kunnen nemen aan de atelierroute
 • Eindlocatie van een speurtocht voor jongeren

Jazz&More

 • Gedurende een aantal weken de dit evenement ondersteunen door inzet van de vrijwilligers van het Episch Centrum

 

Ook werkten we samen met de Zideris en Siza door een stageplek te bieden aan cliënten van hen. Door ervaring op te doen, hoopt het Episch Centrum hen verder op weg te helpen.

Ecologische activiteiten

Epische Akkers

Op een akker van bijna een hectare is samen met ongeveer 20 vrijwilligers groenten, fruit, kruiden en bloemen gekweekt. Een mooie plek om samen buiten aan het werk te zijn, contact te leggen en gezonde producten te zaaien, planten, wieden en oogsten. Een paar keer per weken gaan vrijwilligers hier aan het werk en bespreken dit via een app groep. Er zijn geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en door middel van wisselteelt is er duurzaam gewerkt.

Plantenasiel:

Een mooi burgerinitiatief. In een kast bij het Episch Centrum zijn zaden en planten aangeboden en meegenomen. Na een verhuizing van de initiatiefneemster heeft het Episch Centrum deze activiteit overgenomen en samen met de Passerel hebben zij het onderhoud hiervan verzorgd.

De vrijwilligers die actief zijn bij het Episch Centrum hebben geholpen bij het organiseren van evenementen, het onderhoud van het gebouw, meegedacht met allerlei onderwerpen, de opbrengst van de Epische Akkers verkocht en bijgesprongen bij andere stichtingen en verenigingen die vrijwilligers nodig hadden.

Om hen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen is gestart met een maandelijkse nieuwsbrief
Om deze belangrijke groep mensen hiervoor te bedanken heeft het Episch Centrum 2x een gezellige avond georganiseerd met een heerlijke stamppot van groenten van eigen oogst.

Volg ons op instagram

Reserveer een Plek.

De plek waar je jouw maatschappelijke
ideeën kunt delen met jouw medestrijders.