Hertenkamp / Nieuwe vijver

Het project Hertenkamp/Nieuwe Vijver omvat het herinrichten en in oude glorie herstellen van het bij veel Epenaren bekende gebied aan de Dellenweg, nabij de Renderklippen. Het project is onderdeel van Epische Akkers, de verzamelnaam voor alle groenprojecten van Episch Centrum. Bij deze herinrichting wordt nadrukkelijk gekeken naar het natuurlijker maken van de opstallen (het oude pompgebouw en de toiletten) en het vergroten van de biodiversiteit. Bij het onderhoud van het gebied is ook hier plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het nieuw in te richten parkeerterrein komt een eenvoudige kiosk voor de verkoop van ijs, dranken en snacks. Hierdoor ontstaat een kleinschalige, maar hoogwaardige recreatievoorziening, voor zowel inwoners als voor toeristen in Epe. De opbrengsten van de kiosk worden besteed aan het inrichten en onderhouden van De Hertenkamp en Nieuwe Vijver.

Wat doen we met onze mooie omgeving?

“De gemeente Epe is een bijzonder mooie gemeente.” Dat zijn we volmondig eens met het gemeentebestuur. En we willen Epe mooi houden, en zelfs nog mooier laten worden.

Episch Centrum is aan de slag gegaan om te bedenken wat daarvoor nodig is. Samen met een kleine twintig inwoners van Epe die beschikken over deskundigheid op de relevante terreinen.  Daarmee willen we een koers uitzetten voor de ‘omgevingsvisie’ die in Epe -net als in alle andere Nederlandse gemeenten- moet worden uitgewerkt.

Het resultaat van ons werk vindt u hieronder, samen met de brief waarmee het rapport aan de gemeente is aangeboden.

210507 EC-aanbiedingsbrief Bouwstenen Omgevingsvisie aan B&W Epe
210507 Bouwstenen Eper Omgevingsvisie en -programma’s

Voor het gemak heeft Ben van der Sman er een korte introductie en samenvatting van gemaakt in de onderstaande video.

https://youtu.be/zvdJ6utoMXA

Van “Hof van Gelre” via “De Middenstip” naar “VanOuds”

Na een grondige voorbereiding is de renovatie van het pand van Episch Centrum ter hand genomen. De interne verbouwing aan de achterzijde, nu bekend als PLEK, de ruimtes ten behoeve van stichtingen en verenigingen, is als eerste opgeknapt. Daar is in het de afgelopen periode al regelmatig gebruik van gemaakt door meer dan 20 verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven.
De voorzijde, het oude restaurant, heeft een “total make-over” gekregen, niet in de laatste plaats ten behoeve van de brandveiligheid en het verwijderen van asbest.

Maar ook de uitstraling van het restaurant, dat nu “VanOuds” heet is spectaculair. Gezellige lounge-banken, eettafels, de serre met een brede vensterbank waarop je, bij het genieten van een kopje koofie, thee of een ander drankje je laptop kunt openslaan maken het tot een sfeervol geheel. Het plafond is gedeeltelijk open gemaakt en is nu een prachtige vide geworden. Een ronde bar met daarboven een gigantische kroonluchter completeert het geheel. Niet alleen het publieksgedeelte van het restaurant is geheel vernieuwd; ook de keuken en de toiletten zijn spiksplinternieuw.

De inmiddels befaamde Eper piano restaurateur en technicus Jan van Nieukerken is inmiddels klaar met de opbouw van onze Yamaha C7 concertvleugel. Hij zal klinken, zoals geen enkele Yamaha klinkt. De piano is herbouwd naar een ongekend niveau, zoals alleen Jan dat kan. Op 2 oktober a.s. is de vleugel voor het eerst te horen bij het concert Mozarts Requiem door het koor PA’dam. Niet onvermeld mag blijven dat de zus van Jan, Maria van Nieukerken de dirigent is van het koor. Dit concert is een dubbel unicum: niet alleen is de gereconstrueerde Yamaha C7 vleugel voor het eerst te horen, ook de uitvoering van Mozarts Requiem is uniek: het is de eerste uitvoering van dit stuk zonder orkest, met een speciaal voor deze productie gearrangeerde pianopartij van de componist Guastavo Trulillo, met als basis de originele orkestpartituur.

Episch Centrum is een uniek maatschappelijk en bedrijfsmatig samenwerkingsconcept dat is gevormd rond een ideële stichting en 2 ondernemingen:

Deze ondernemingen zijn de pijlers onder het concept; stichting Episch Centrum vormt het platform voor de samenleving. Episch Centrum faciliteert maatschappelijke en culturele stichtingen, verenigingen, en projecten. De bedrijven HBMD B.V. en HBMO B.V., ontzorgen de stichting door middel van generieke ondersteuning. De combinatie creëert de continuïteit die afzonderlijke maatschappelijke initiatieven vaak ontberen.

HART VAN DE SAMENLEVING

Episch Centrum is het hart van en voor de samenleving. Episch Centrum ontwikkelt wegen voor ondersteuning aan iedereen die wil helpen de samenleving mooier te maken. Dat kan zijn door het helpen deuren te openen, netwerken ter beschikking te stellen, fondsen te helpen werven, evenementen te organiseren, enz. Naast het (facilitair) ondersteunen van bestaande verenigingen en stichtingen initieert Episch Centrum zo nodig zelfstandig nieuwe maatschappelijke en culturele initiatieven. Zulke nieuwe projecten worden zo mogelijk ontwikkeld met bestaande organisaties. De opzet is altijd dat die projecten op den duur ‘op eigen benen’ kunnen staan, dan wel onderdak vinden bij een andere organisatie. Het is dus niet de bedoeling dat Episch Centrum een conglomeraat van maatschappelijke of culturele activiteiten en projecten wordt: Episch Centrum faciliteert.

Volg ons op instagram

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.

Reserveer een Plek.

De plek waar je jouw maatschappelijke
ideeën kunt delen met jouw medestrijders.