Ga terug
Cultuurhistorie
30 december 2021

Midwinterhoornblazen

19.00 - 21.00 uur
Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11, 8161 SZ Epe

Het doel van het blazen op de midwinterhoorn is er één van een boodschap. De oudste vorm spreekt over de zonnewende. Mooi is dit omschreven in het Graafschaps gezegde: “Zee blaost um de beurte de bosschop vedandat ’t duuster mut gaon want ’t lich kump d’r an“ De blaasperiode valt in de donkerste tijd van het jaar. In 1985 schreef de Twentse folklorist Adriaan Buter “Dat het Twentse midwinterhoornblazen geen heidens maar een christelijk gebruik is, valt niet weg te poetsen”. Aannemelijk is, dat het blazen evenals de viering van kerst later in het Licht is komen staan van de geboorte van Christus. De Eper blazers kunnen zich prima in beider uitleg vinden. Al zal men voorlopig niet speuren naar de eventuele aanwezigheid op de Veluwe in het verleden, wel wil de Eper groep de bestaande traditie in Twente en de Achterhoek eerbiedigen. Zo wordt er enkelin de periode van 1e adventszondag tot en met Drie Koningen, 6 januari buiten geblazen.Volgens aloude traditie blazen Gelderse en Overijsselse Midwinterhoornblazers alleen vanaf de eerste adventszondag (vier zondagen voor kerst) tot en met Drie Koningen (6 januari).

Volg ons op instagram

Reserveer een Plek.

De plek waar je jouw maatschappelijke
ideeën kunt delen met jouw medestrijders.